HotLine
+8801711-20 10 50
Dhaka

 

Flat # 3/B, House # 09,
Road # 11,Sector 11, Uttara
Dhaka 1230, Bangladesh.

Cell:+8801972-201050

Dakbangla

 

2nd Floor, Abdur Razzak Market,
Dakbangla Bazar, Jhenaidah,
Bangladesh.
Cell:+8801717-966960, 01915-202044
Rajshahi
1st Floor, Bismillah, Super Market,
Laxmipur, Rajshahi, Bangladesh
Cell:+8801713-207001

Like us on Facebook